Alumni Pendidikan Bahasa Inggris 

Wahyu Indah Mala Rohmana, M.Pd Alumni Pendidikan Bahasa Inggris Dosen Tadris Bahasa Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang